Ministerstwo Finansów informuje, że na podstawie wstępnych szacunków deficyt z wykonania budżetu państwa za okres styczeń-październik 2012 roku osiągnie poziom nieco niższy od założonego w rocznym harmonogramie realizacji budżetu państwa za ten okres.