Ministerstwo Finansów informuje, że na podstawie wstępnych szacunków deficyt z wykonania budżetu państwa za okres styczeń-październik 2012 roku osiągnie poziom nieco niższy od założonego w rocznym harmonogramie realizacji budżetu państwa za ten okres.

Na poziom zrealizowanego deficytu, w stosunku do danych za miesiąc wrzesień br., wpływ miały przede wszystkim: przesunięcie z poprzednich miesięcy na październik realizacji wydatków  przez niektórych dysponentów (kilka mld  zł) oraz poniesienie w październiku istotnych kosztów związanych z obsługą długu krajowego (11 mld zł) - spowoduje to jednak, że koszty obsługi długu w listopadzie i grudniu będą bardzo niskie.

Zrealizowany poziom deficytu nie stanowi zagrożenia dla realizacji deficytu zaplanowanego w ustawie budżetowej na koniec roku 2012.

źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl